Kontakty

Sídlo spoločnosti:

FAROUK SYSTEMS Slovensko s.r.o.,
Obchodná 537/68, 811 06 Bratislava
 zápis v ORSR OS BA I, odd. Sro, vl.č. 61877/B

Prevádzka: Vajnorská 136/A, 831 01 Bratislava

IČO: 45 283 192 IČ DPH: 2022958619


FAROUK.sk

Všeobecné kontaktné údaje

Telefón: +421 2 44251191 E-mail:farouk@farouk.sk


Personálne kontakty

Olga Hovorková (Vedenie spoločnosti)

 0905 616 469

 hovorkova@farouk.sk

Kontakty na obchodné oddelenie

Tatiana Lapošová (Vedúca predaja)

 0905 940 274

 laposova@farouk.sk